Bevare oss väl!

Som redaktör för Miljöpartiets i Sandviken lokala hemsida kunde jag skriva om både det ena och det andra. Världspolitiska ställningstaganden var inte heller tabu. Och jag tror att många miljöpartister skulle ha sympatiserat, ja inte bara miljöpartister för den delen, med insändaren på vår hemsida 21 mars 2003, dagen efter det att USA påbörjade invasionen av Irak. (Inklippt nedan efter bilden).


Rubriken tillkom idag: Bevare oss väl! (alternativrubrik: Vad var det jag sa)

Dagarna efter 11 september gjordes gatuintervjuer i New York. Jag minns särskilt en kvinnas svar:


“The US has a bad history. This is the result.”


Kriget mot Irak förbättrar inte USA rykte. Tvärtom kommer miljontals människor i den Islamska världen att uppleva USA’s aggression som ett angrepp mot den Islamska världen och  som skäl till nya, och värre terroristhandlingar.


USA skapar grogrund för nya terrorister, som genom sin omfattning riskerar att bli mycket farligare än Bin Laden och Saddam Hussein.


USA’s metod för att bekämpa terrorism är fel – den kommer bara att förvärra situationen.


Både Saddam och Bin Laden är ruskiga. Men det är USA som genom sin styrka och herrefolksmentalitet utgör det verkliga hotet mot världsfreden.


USA ses av alltför många som Västerlandets representant. Vi som inte stöder USA i deras självpåtagna roll som världspolis måste kunna visa den Islamska världen ett alternativt Västerland som strävar efter globala lösningar utan krigshandlingar.

 

Lösningar som bygger på solidaritet, respekt och jämlikhet.


Demonstrera och visa var du står!USA som världspolis – bevare oss väl !