Filosofiska samtal, grupp 2

Bibliotekets Vänners samtalsserie, Filosofiska tankar och samtal fortsätter med en ny grupp.


Höstens träffar är 2 nov och 30 nov. Vårens datum (tre träffar) fastställer vi senare. Till grupp två kom elva deltagare.

Kortare samanfattningar av samtalen görs. Se nedan.


Om det finns intresse kommer en ny grupp att starta våren 2016: två träffar under våren och tre hösten.


Anmäl ditt intresse till mig!

per-johan.emtell@telia.com