Filosofiska samtal hösten 2020

Bildtext: Ta fram motivet i ljuset

Jag har nu varit samtalsledare sedan våren 2015 och skrivit kortare minnesanteckningar efter varje samtalstillfälle. Du kan ta del av dem på min hemsida; www.perjohanemtell.se

Kortrubriker på vad samtalen handlat om ser du här:

31 samtal.

15 samtal.

12 samtal.

Sök sedan via menyn MÄNNISKA, MILJÖ OCH SAMHÄLLE på sidorna som heter Filosofiska samtal… i tabellen nederst.


Höstens samtal, fem måndagar kl 18-20.15 udda vecka startar 5 oktober. Vi håller till i Studiefrämjandets lokal, Barrsätragatan 25. Som regel fortsätter gruppen, 10-12 personer från föregående termin. Det kan alltid finnas plats för någon enstaka ny, i min eller Sven-Olofs grupp (onsdagar). Så här annonserar Studiefrämjandet:


Anmäl dig till en studiecirkel med många intressanta samtal


FILOSOFISKA SAMTAL


Reflektera och diskutera utifrån olika teman.


  • Filosofiska samtal rör grundläggande frågor om människa, miljö och samhälle och meningen med allting.
  • Våra samtal syftar till ökad kunskap och förståelse, självkännedom och självinsikt.
  • Vi bedriver samtalen på ett reflekterande sätt, prövar argument och övar vårt kritiska tänkande.
  • Att lyssna med ett öppet sinnelag och låta alla få komma till tals är nödvändigt.


Samarrangörer: Bibliotekets vänner i Sandviken och Studiefrämjandet.Anmäl intresse till Per-Johan Emtell tel: 070-643 61 19 eller per-johan.emtell@telia.com.

(nu i höst finns ingen plats för nya deltagare pga coronaskäl)