Lagen om medling

Lagen tillkom 2002 – alltså för 18 år sedan. Den gäller medling mellan unga gärningsmän och deras brottsoffer.


Under några år på 00-talet genomförde jag ett antal medlingsuppdrag i kommunen. Det kändes meningsfullt.


Men vad hände sen med den lagen? Blev den tillämpad och ett verktyg i vårt rättssamhälle?

Knappast! Det blev ett uddlöst lagdokument som värmer hyllan för den som är intresserad av rättsfrågor.


Under min korta period som riksdagsledamot under 2014 passade jag i alla fall på att ställa en fråga till justitieministern som då hette Beatrice Ask. Frågan ser du här och därifrån också gå vidare till hennes svar.