SM 2018

Längst ner i Vasas aktre delar återfanns ett välbevarat brädspel. Fyndet gav idén att återuppväcka intresset för det svenska brädspelet.

I år spelades SM i Svensk Bräde på Vasamuseet för 23:e gången.

Kallelsen ser du här.


Lite lustigt i sammanhanget är att de två personer som är nämnda, Fredrik Bondestam och jag själv togs sig till den slutliga finalen.


Kort notis om resultatet finns på Vasamuseets Vänners facebook här.


Och ett längre referat på facebooksidan ”Vi som spelar Bräde” här, Där kan du också följa finalen i en inspelning.