Schack

När jag började spela klubbspel i schack och blev invald i styrelsen var jag lite angelägen att klargöra, både för mig själv och mina styrelsekollegor varför vi engagerar oss i schackspel över huvud taget. Efter lite resonemang fram och tillbaka blev vi eniga om följande idé för vår verksamhet:


Grundidéen:


främja  schackspelet och verka för ett ökat schackintresse i SandvikenVarför:


för att det är härligt att vinna


för att det är nyttigt att lära sig ta förluster med fattning


för att det är roligt att delta i en meningsfull gemenskap


för att vi ser schackspelet som en konst, helt jämförbar med andra konstarter


för att vi tror att schackspel stimulerar till lärande av koncentration, logik, fantasi, minne, funktions- och konsekvensanalys - kort sagt att lära sig tänka

Vi tog också fram ett dokument som uttryckte vad vi ville med vår verksamhet. Nu, femton år senare, upptäcker jag att det är precis så vi jobbar.