Kriget på schackbrädan

Klart att man följer Magnus Carlsens framgångar i schack. Nu senast i november 2016 när han försvarade sin världsmästartitel för andra gången. Titta t ex på partiet nedan där han satte spiken i kistan för Sergey Karjakin: det är Magnus som vit på draget.

Vilket drag gjorde han?

I samband med en poesiafton hos Jujja våren 1998 skrev jag följande kortessä. Jag ville berätta för de övriga ”icke schackspelarna” idén bakom schacket och varför man blir så fascinerad av spelet.

När den ene spelaren säger ‘schack’ till den andre så betyder det ‘jag hotar att ta din Kung’.

Du kan byta ut ordet ‘ta’ mot ‘slå’ eller även ‘döda’. Här ser du tydligt spelets idé; lyckas du döda motspelarens Kung så har du vunnit. Du har gjort din motspelare ‘schack och matt’. Schack är ett grymt spel.


Precis som i ett krig anfaller och angriper du din motståndare och garderar dig mot hans anfall och angrepp. Du dödar hans trupper eller pjäser i det ständiga angreppet mot hans Kung. Hur många du lyckas döda innan du till slut schackar och mattar hans Kung spelar ingen roll. Alla andra pjäser utöver Kungen har nämligen bara en uppgift: att angripa motståndarens Kung och skydda den egna Kungen.


Schack är inte något demokratiskt spel: de deltagande pjäserna har olika värde, dvs är bättre eller sämre på att angripa och försvara, och i förhållande till Kungen har de inte något värde alls. De kan därför offras hur som helst och har ingenting med krigets utgång att göra.


Däremot finns det ett stort mått av rättvisa eller fair play i schack. Båda kontrahenterna har arméer av samma styrka. Vidare gör man sina drag varannan gång. En liten skillnad finns dock: den vita armén gör första draget. För den riktigt duktige schackspelaren har detta en verklig betydelse. Även för den ordinära spelaren har detta en betydelse, fast mer av psykologisk karaktär.


I vissa krig kan man säga att ingen vann. Så är det i schack också. Då inga tillräckligt starka pjäser finns kvar på slagfältet eller brädet för att döda motståndarens Kung är spelet oavgjort - remi.


När du sätter dig vid schackbrädet har du antagit härförarens roll. Du kan sköta den uppgiften precis som sker i verkliga livet. Var och en agerar efter sin personlighet. En del agerar strategiskt och  långsiktigt. Andra agerar spontant och litar på fantasi och intuition. Eller inlärt... eller planlöst... eller... - ja du vet ju själv hur olika vi är som människor. Aggressiva t ex - det är ofta lönsamt att vara aggressiv i schack Men är du så aggressiv att du glömmer bort att skydda din egen Kung, ja då kan det gå riktigt illa.