Människa, miljö och samhälle
ETcke Hedberg. Tavlan finns till beskådande i Tallbo på sommaren

Jag ville inte kalla det politik, för det ordet är så suspekt i mångas ögon, men visst är det fråga om politik. Men också om livsåskådning, etik och vårt förhållande till varandra och till jorden och naturen. Ekonomi, ekologi och ekosofi är begrepp som jag skulle vilja återkomma till så småningom.