Minnesanteckningar o4

Minnesanteckningar o4Tips om ämne för kvällen samtal föll väl ut: på DN´s Insida skrev Ida Hallgren en arktikel just idag med rubriken ”Tillåt dig själv att även se det mörka”. Några av oss hade läst artikeln, men det var ändå lätt för oss övriga att förstå och instämma i Hallgrens budskap. Vi nämnde bl a

Vi blir bättre rustade att klara problemen i livet om vi också förbereder oss för att det kan gå illa

Det är nyttigt och välgörande att få uttrycka sitt missnöje och få gnälla ibland

Att bara fokusera på framgång och bortse från att det kan gå åt h-e är en orealistisk hållning

En ifrågasättande inställning behöver inte vara detsamma som att vara negativ


Presidentvalet i USA är nära förestående. Vi lyssnade i 5 min på en krönika av Göran Rosenberg från Godmorgon Världen den 23 oktober, där han analyserade Trump. Och det var ingen nådig analys.

Vad är det som håller på att hända med de demokratiska värdena i ”världen största demokrati” (?) och hur håller det på att smitta av sig i världen i övrigt?

Exempel: Brexit, islamofobin i Frankrike, främlingsfientligheten i Ungern, jakten på journalister i Polen. SD i Sverige och klimatet politiker emellan i Sverige och journalisternas jakt på offer i politiken.

Hur får vi tillbaka (eller behålla) ett solidarisk och demokratiskt samhälle? Frågan blev lika obesvarad i denna grupp som i måndagsgruppen.


Vi stiftar lagar och skapar regler för hur samhället och olika verksamheter skall fungera men reglerna i sig skapar problem. Allt skall mätas och diagnosticeras i skolans värld, men inte bara där. Visst kan en diagnos vara bra att ha för att finna rätt behandling. Men en diagnos kan också leda till att problemet accepteras alltför lättvindigt.


Vi kom också in på frågan om handikapp eller funktionshinder som är inbillade. Redan i själva uttrycket ligger en hund begraven. För en person som upplever ett funktionshinder är naturligtvis detta hinder verkligt – inbillat eller inte är oväsentligt. Frågan är hur jagsjälv eller samhället skall ställa mig (oss) till ett sådant funktionshinder. Det är omöjligt att bygga samhället på ett sådant sätt att alla människor med funktionshinder av verkliga eller inbillade slag skall kunna leva sina liv på samma sätt som människor utan funktionshinder. (Visserligen finns en lag på det – men den efterlevs knappast.)


En av oss såg på saken på det här viset: jag bestämmer mig själv för hur jag ser på funktionshindret på basis av egen erfarenhet och/eller evidens (vetenskaplig sanning). Ser jag det som inbillat är jag inte särskilt benägen att ta hänsyn till det. Ser jag det som verkligt är jag benägen att ta hänsyn till det i stor utsträckning.

Men det går inte att komma ifrån att nästan alla människor har handikapp av olika slag; begåvning, fysiska hinder, personlighetsproblem av olika dignitet, sjukdomar av olika slag mm mm. Ett gott samhälle bör ta hänsyn till alla medborgare utifrån vars och en förutsättningar. På ett rimligt sätt. Att anpassa alla samhällsfunktioner så att alla skall kunna leva ett ”normalt” liv (vad nu detta innebär) är en omöjlighet.


Vi ses till sista samtalet om 14 dagar, onsdag 16 nov (eller måndag 14 nov). Hör av dig om frånvara eller byte av dag.