Första träffen

Några saker som kan vara värt att minnas från första träffen 2015-03-16


Vi måste kunna få provprata, alltså pröva oss fram i samtalet med varandra. Allt som en person uttrycker behöver inte vara något slutgiltigt utan kan sägas för att skärpa argumenten för och emot.

Vi som lever i ett fritt demokratiskt samhälle måste vara beredda på att våra värderingar ifrågasätts – tom på ett respektlöst och för oss kanske kränkande sätt.

Religiös fundamentalism är farlig, men vi får inte blunda för vår egen fundamentalism: den i princip okränkbara äganderätten och penningfixeringen som exempel.

En negativ inställning till islam beror till stor del på okunskap och rädsla för det okända.

Att mobba, utesluta och visa respektlöshet är en del av vår mänskliga natur. Men vi måste lära oss och förstå dessa mekanismer för att kunna motverka dem.

Om vi hela tiden visar respekt för konstigheter så avstannar dialogen och åsiktsbrytningarna.

Hur mycket är samhället beredd att betala för att kränkningar skall tillåtas. Är yttrande- och tryckfriheten värd det pris som blir konsekvensen av respektlösa kränkningar. Vad kostar skyddet, polisinsatser och spaning?

Det är viktigt att skilja på vad vi ska lagstifta mot och vad vi bara ogillar eller betraktar som omoraliskt och stötande.

Islamiska Staten är en rörelse som flertalet människor som delar den islamiska läran tar avstånd ifrån. Olyckligtvis har vi tagit till oss det namnet och gör därmed en tankevurpa.


Att notera:

PJ kollar upp om Studiecirkel.

Nästa gång vi ses blir måndagen den 20 april.

Vi skapar en mejlgrupp och för dialog om kommande tema att samtala kring.

Det utmärkta radioprogrammet Människor och tro klargjorde begrepp som det är bra att ha med sig i samtal om satirteckningar, terrordåd och islamifobi.


Gå till Sveriges Radios podradio eller lyssna på programmet från 16 okt 2014 Humor, hån, hets eller hädelse  (44 min) i din podradio:

http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/5111637-mp3


Den grundlagsfästa tryckfriheten, förtal, hets mot folkgrupp, ärekränkning; en delikat juridisk balansgång.