Filosofiska samtal våren 2018

En artikel om Filosofiska samtal i Bibliotekets Vänners och Studiefrämjandets i Sandviken regi var införd i Din Lokaltidning i slutet av augusti. Den artikeln och annonsering på organisationernas hemsidor ledde till ett antal nya deltagare. Nu till våren 2018 var alla tidigare deltagare intresserade av att fortsätta. Jag skickade ut ett mejl i mitten av januari inför starten: 

Hej alla filosofiintresserade,


datum för första träffen under våren bestämde vi till 29 jan kl 18 på

Studiefrämjandet. Med ambitionen att fortsätta udda veckor, fem träffar

sammanlagt under våren.

Några nya är intresserade att delta, men första tjing har naturligtvis

ni som deltagit och redan anmält er:


Vi har även en onsdagsgrupp som Sven-Olof Ekman leder där du delta om onsdagen skulle passa dig bättre.


Anmäl till mig, mejl eller sms 0706 436119


/Per-Johan och Sven-Olof

Filosofiska samtal rör grundläggande frågor om människa, miljö och samhälle och meningen med allting.


Våra samtal syftar till ökad kunskap och förståelse, självkännedom och självinsikt.


Vi bedriver samtalen på ett reflekterande sätt, prövar argument och övar vårt kritiska tänkande.


Att lyssna med ett öppet sinnelag och låta alla få komma till tals är nödvändigt.

Tankar inför vårens samtal:


Jag har nu varit samtalsledare sedan våren 2015 och har skrivit kortare minnesanteckningar efter varje gång. Det är många teman vi samtalat kring, en sammanställning över ämnen ser du här.

(Vill du läsa texten går du till menysidan MÄNNISKA, MILJÖ OCH SAMHÄLLE och därifrån till alla flikar som börja med ordet Filosofiska. Längst ner på varje sida som du kommer fram till innehåller länkar till minnesanteckningarna)


Inför vårenstarten vill jag tona ner min roll som samtalledare och låta deltagarna vara mer aktiva i planering och förberedelser. Jag tänkte be två av deltagarna svara för var sin timme under de fyra återstående gångerna:


Välj ut något tema och formulera en eller ett par frågeställningar kring det. Har du ett radioprogram eller artikel du vill hänvisa oss övriga till i förväg så kan det vara en fördel. Men valet är ditt!

Deltagandet är gratis men vi ser gärna att du är medlem i Bibliotekets Vänner (medlemsavgift 100 kr)