Filosofiska samtal hösten 2016

I Bibliotekets Vänners och Studiefrämjandets regi har jag nu genomfört tre studiecirklar i två grupper. I den första gruppen har vi haft åtta samtalskvällar, i den andra fem.

I samtalen som startar nu i höst är det två parallella grupper med vardera ett 10-tal deltagare, som har fem samtalskvällar under hösten, varannan måndag eller onsdag.


Inget diskussionsämne är uteslutet från början och gruppen själv väljer vad vi ska ventilera och när vi upplever att vi nått till botten och inget mer finns att tillföra.


Vi har i tidigare samtal försökt hitta vad som karaktäriserar ett filosofiskt samtal. Här en kort sammanfattning:

Filosofiska samtal rör grundläggande frågor om människa, miljö och samhälle och meningen med allting.


Våra samtal syftar till ökad kunskap och förståelse, självkännedom och självinsikt.


Vi bedriver samtalen på ett reflekterande sätt, prövar argument och övar vårt kritiska tänkande.


Att lyssna med ett öppet sinnelag och låta alla få komma till tals är nödvändigt.

Inför höstens första samtalstillfälle tänker jag själv föreslå ett ämne som för mig känns väldigt angeläget, nämligen fenomenet nerväxt (eng.degrowth).

Och frågan lyder: är det möjligt för människan (mänskligheten) att utveckla ett hållbart samhälle?


Här följer först en bakgrund till ämnet, två klipp från P1´s Filosofiska samtal, Att ha eller att vara, 2016-09-11.

I det första utvecklar Jekaterina Chertkovskaya sina tankar om degrowth (1.38 min).

I det andra kommer en lite längre förklaring på svenska (2.17)


Vill du höra hela programmet, gå till sverigesradio.se  sök P1 och programmet Filosofiska samtal och sätt på ljudet i din spelare eller dator (44 min). Direktlänk dit här

Här är det inte fråga om nerväxt precis...

Klicka på bilden