Filosofiska tankar och samtal

Är filosofiska samtal till nytta för att sortera händelser och fenomen i vår allt galnare värld?


Galnare värld? är det så det ser ut. Eller har vi glömt vår historia - var det verkligen bättre förr?


Den 16 mars kan du delta i första träffen av fem, med rubriken Filosofiska tankar och samtal. Bibliotekets vänner är arrangör och jag försöker mig på uppgiften som samtalsledare.


Läs om detta i Bibliotekets i Sandviken Nyhetsbrev!


I november 2015 startade en ny grupp.


I den första gruppen ville alla fortsätta i en ny studiecirkel. Den startade 1 febr 2016.

Du som är intresserad av att delta i en studiecirkel är välkommen att höra av dig till mig.

Har du funderingar på hur samtalen fungerar och vilka teman vi samtalar kring - ta del av minnesanteckningarna.


Jag brukar som regel göra kortare sammanfattningar. Se nedan