Filosofiska samtal hösten 2017

En artikel om Filosofiska samtal i Bibliotekets Vänners och Studiefrämjandets i Sandviken regi var införd i Din Lokaltidning i slutet av augusti. Den artikeln och annonsering på organisationernas hemsidor ledde till ett antal nya deltagare. Flertalet att tidigare deltagare var intresserade av att fortsätta. Ett mejl gick ut till alla intresserade: 

Hej alla samtalsintresserade,


nu börjar snart höstsäsongen av de filosofiska samtalen. Måndag- eller onsdagkvällar, kl 18 – 20, fem gånger under hösten – ungefär varannan vecka. Måndagsgruppen som Per-Johan leder startar udda vecka 39, 25 september; onsdagsgruppen som Sven-Olof Ekman leder startar 27 september. Sista gången blir då vecka 47.


Anmäl dig till måndags- eller onsdagsgruppen och ange också om du har möjlighet båda kvällarna. Då kan vi fördela deltagarna så att grupperna blir ungefär lika stora, ca tio deltagare. Blir det för många deltagare försöker vi hitta ytterligare en samtalsledare – om inte får du stå på väntelista till våren.


Anmäl till mig, mejl eller sms 0706 436119


/Per-Johan och Sven-Olof

Filosofiska samtal rör grundläggande frågor om människa, miljö och samhälle och meningen med allting.


Våra samtal syftar till ökad kunskap och förståelse, självkännedom och självinsikt.


Vi bedriver samtalen på ett reflekterande sätt, prövar argument och övar vårt kritiska tänkande.


Att lyssna med ett öppet sinnelag och låta alla få komma till tals är nödvändigt.

Deltagandet är gratis men vi ser gärna att du är medlem i Bibliotekets Vänner (medlemsavgift 100 kr)