Filosofiskt allvar hösten 2021

Bildtext: Äpplet - symbolen för kunskap

Filosofiskt allvar


Nu ändrar vi lite i konceptet Filosofiska samtal, åtminstone i min grupp. Vi sätter också en ny rubrik enligt ovan. Rubriken är delvis hämtad från P1-programmet Allvarligt talat, ett program som bygger på lyssnarnas/publikens frågor. De handlar i huvudsak om mellanmänskliga spörsmål. Svaren kommer från författare och kulturpersonligheter i form att tolkningar och råd. Varje svar eller råd är ca 5 min långt och utvecklad med mycket allvar, stor finess och mycket humor.


Det tänkte jag att vi skulle pröva; vi ställer själva frågorna, koncentrerar oss på ett fåtal frågor och utvecklar svaren tillsammans. Sammanställer sedan på pränt och läser upp som en podd. Första träffen nu i höst testade vi detta nya arbetssätt – det föll väl ut. Antagligen för att vi känner varandra väl och är trygga i gruppen. Läs mer i Minnesanteckningarna nedan.


Vi berörde också utgångspunkterna för våra samtal och drog oss till minnes hur vi själva definierat vad ett filosofiskt samtal innebär för oss. Vi har uttryckt oss så här:


  • Filosofiska samtal rör grundläggande frågor om människa, miljö och samhälle och meningen med allting.

  • Våra samtal syftar till ökad kunskap och förståelse, självkännedom och självinsikt.

  • Vi bedriver samtalen på ett reflekterande sätt, prövar argument och övar vårt kritiska tänkande.

  • Att lyssna med ett öppet sinnelag och låta alla få komma till tals är nödvändigt.


Det vi nämnt ovan gäller också vårt nya koncept. Möjligtvis får frågor om miljö och samhälle lite mindre utrymme.


Samarrangörer: Bibliotekets vänner i Sandviken och Studiefrämjandet.


Anmäl intresse till Per-Johan Emtell tel: 070-643 61 19 eller perjohan@perjohanemtell.se

POD - lyssna några min

Anteckningar

Datum2021-10-252021-11-08

2021-11-22

Anteckningar

2021-12-06