Andra träffen

Minnesanteckningar från andra träffen 2015-04-20.


Rubriken var Tiggeriet och plikten att hjälpa. Som bakgrund hade vi ett samtal från Filosofiska rummet, P1 22 mars 2015.


Vi gick laget runt med frågestälningarna 

1) Ger du själv pengar till tiggare? (romer) och

2) Ska vi förbjuda tiggeri?

Efter att ha ventilerat frågan i en dryg timme tyckte Lasse – ska vi inte prata om något roligare. Vi kan inte gräva ner oss i allt elände på jorden.


Hur som helst kunde vi konstatera att vi hade olika förhållningssätt till att ge pengar. Vi lade olika vikt vid den moraliska sidan av saken och konsekvenser av givandet, politiska alternativ och hur ska långsiktig effektiv hjälp organiseras. Något förbud mot tiggeriet var det ingen som förordade.


Vi som vuxit upp i ett samhälle med generell solidarisk välfärd som riktmärke blir alla mer eller mindre illa berörda när vi ser tiggarna. Ett fåtal, personer som vi känner igen, är en sak att hjälpa. Men när tiggarna blir för många blir vi helt enkelt avtrubbade. Vart leder det till med oss som etiska varelser?


Sven berättade att det finns ca 12 miljoner romer i världen. Gruppen kommer från början från Indien. Han berättade också om flera framstående och hedervärda personer med romsk härkomst. I många länder – Bulgarien och Rumänien nämndes – finns inte de samhälleliga ambitionerna att hjälpa romer till bättre levnadsvillkor. Vi var alla överens om att hjälpen till romerna i första hand ändå ska ges till samhällsinsatser där. Och hjälp kan ges i olika former med riktade insatser t ex utbildning och jordreformer. Men hjälpen ska vara effektiv och ge resultat. Annars ska de ekonomiska bidragen från EU dras in.


Vi pratade också om skillnaden mellan ”svenska” fattiga och romska tiggare och samhällets hjälpplikt. Och vidare om vilka krav och skyldigheter som samhällsmedborgarna kan ställa på varandra.


Det finns flera spännande förslag på kommande ämnen för filosofiska samtal: Margaretas om den rikaste procenten, Linnéas om Nina Björks bok om pengar och människors värde. Bo hade också ett nytt förslag: den postmoderna sanningsrelativismen leder oss ner i en antiintellektuell avgrund (rubriken på en DN-artikel).


Jag återkommer inför nästa möte till hösten, måndagen 7 september, med konkreta rubrikförslag. Trampolinen bra lokal att vara i.

Vi är nu formellt en studiecirkel i Studiefrämjandet. Alla närvarande avser att fortsätta, liksom även Åsa, Sven-Olof och Linnéa. Nya intressenter bildar ny grupp, med eller utan Per-Johan som samtalsledare.