Minnesanteckningar 123

Minnesanteckningar 123


Flera av oss hade varit på David Thurfjälls föreläsning om islam och kristendom, och vad som är karaktäristiskt i den ena och den andra av de två världsreligionerna.


Vi fortsatte samtalet utifrån synen på vår egen kristendom. Vi jämförde medlemskap i svenska kyrkan, om vi var borgerligt eller kyrkligt gifta, om vi döpt våra barn (barnbarn), konfirmerat mm mm.


Kristna i bemärkelsen som David Thurfjäll lyfte fram, alltså en allmän hygglighet, respekt och hänsynsfullhet, var vi nog allihop. Och likaså moraliska i förhållande till tjuvar, allmänna fifflare och de som är trolösa mot huvudman var vi nog också allihop. Och naturligtvis ser vi många av dagens kristna uttryck som hedervärda. Kulturarvet som byggnader, traditioner, musik osv ser vi gärna bevarade och är också beredda att betala för.


Tron på Jesus, syndernas förlåtelse och Guds oändliga nåd och nattvardssymbolerna var det dock sämre med. Ur den synpunkten var vi knappast kristna.


Vi samtalade också om betydelsen av heder och konsekvensen av att förlora sin heder i skumraskaffärer och korruption. Det finns ofta lagstiftning – men den tillämpas ju knappast. Lagen om trolöshet mot huvudman som exempel.


Samtalet handlade också om vördnad för livet och allt levande. Är människan kronan på verket så att säga eller är vi (bara) en gren på det evolutionära trädet. Vad ger oss ”rätt” som människor att utnyttja naturen och allt levade i vår tjänst? Är detta tankar som bottnar religionen eller kan vi tänka så även ur ett sekulärt sammanhang?


Nästa tema som vi samtalade kring var balansen eller rättare sagt obalansen i våra reaktioner mot de hot vi har över oss. Jämför terrorismen och den rädsla den skapar med klimathotet. Det sistnämnda utgör en tusen gånger större fara för mänskligheten än det förstnämnda.

Ändå är vårt fokus tusen gånger större på det förstnämnda. Dålig journalistik och vår fantasi kring hur det ena och det andra hotet kan drabba just mig, var ett par förklaringar.


Vi kom också in på terrorbekämpningens konsekvenser och avigsidor. Den personliga integriteten får stryka på foten för att kunna hitta nålen i höstacken (=självmordsbombaren bland hundratusental av vanligt folk).

Hur all information som vi delar med oss genom surfvanor, kortanvändning, inköp blir en handelsvara berörde vi också. En lustighet i sammanhanget är hur t ex flygbolagen ändrar sina priser från den ena dagen till den andra utifrån sökningar som görs på olika flighter.


De två återstående träffarna för gruppen blir till hösten. Under våren visade det sig svårt att hitta tider för filosofisamtal.


Upplägget blir att vi siktar på att ha tydliga temata/frågeställningar, t ex visst radioprogram, kapitel i en bok. Naomi Kleins senaste bok, This changes everything – Capitalism vs the Climate, nämndes.


Alltså: ha en bra vår och sommar med mycket läsning och lyssnande på Filosofiska rummet, Människor och tro etc.