Filosofiska samtal hösten 2018

Någon annonsering knappast nödvändig. Grupperna blev fyllda automatiskt.

Filosofiska samtal rör grundläggande frågor om människa, miljö och samhälle och meningen med allting.


Våra samtal syftar till ökad kunskap och förståelse, självkännedom och självinsikt.


Vi bedriver samtalen på ett reflekterande sätt, prövar argument och övar vårt kritiska tänkande.


Att lyssna med ett öppet sinnelag och låta alla få komma till tals är nödvändigt.


Jag har nu varit samtalsledare sedan våren 2015 och har skrivit kortare minnesanteckningar efter varje gång. Det är många teman vi samtalat kring, en sammanställning över ämnen ser du här.

(Vill du läsa texten går du till menysidan MÄNNISKA, MILJÖ OCH SAMHÄLLE och därifrån till alla flikar som börja med ordet Filosofiska. Längst ner på varje sida som du kommer fram till innehåller länkar till minnesanteckningarna)
Deltagandet är gratis men vi ser gärna att du är medlem i Bibliotekets Vänner (medlemsavgift 100 kr)