Min politiska kompass

På miljöpartiets hemsida i Sandviken och i det kommunala programmet inför valet 2002 uttryckte vi oss så här:

(se nedan. Det var inga svårigheter att övertyga mina partikollegor att dela min politiska grundkompass. Se det som ett starkt förkortat komplement till miljöpartiets riksprogram. Sexton år senare tycker jag att kompassen fortfarande är giltig)


Vi arbetar för en politik som leder till långsiktigt hållbar utveckling. En balans i det ekologiska systemet som bygger på kretslopp är nödvändigt.


Vår grundsyn är att människan är aktiv och skapande och vill och kan ta ansvar.


Vi tycker att pengar och materiell konsumtion tar för stor plats i våra liv i vår del av världen.


Vi har en positiv syn på forskning och ny teknologi som främjar mänsklig och samhällelig utveckling.


Vi tror på decentralisering och småskalighet och vill begränsa det internationella kapitalets rörlighet och vinstmaximering.


Vi vill att det demokratiska politiska systemet skall garantera rättvis fördelning och allmän välfärd.


Vi vill att våra djur behandlas som djur – inte som produktionsenheter i ett industriellt system.