Femte och sista träffen

Minnesanteckningar från femte och sista träffen, 9 nov 2015


Två teman: AI, artificiell intelligens och flyktingsituationen. Först några förslag till fördjupningar kring AI:


Radioprogram:

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/556990?programid=503


Kortfattad fakta om vad AI är från forskning.se

http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/artificiellintelligens/tiofragorochsvar/vadarartificiellintelligens.5.77bf647e1367e8c90a6d2.html

Navigera i högermenyn för fler frågor om AI


Dokumentär från BBC i sin helhet på YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=5i8KwsDUuik


Några frågeställningar om AI:


Vad är egentligen intelligens?

Intelligens i olika former finns överallt kring oss utan att vi reflekterar särskilt mycket över det. Exempel alltifrån schackspel till robotar i vården nämndes. Men det är när intelligensen blir till en helhet och liknar en människa med medvetande och känslor som vi inte har kontroll över som det kan finnas anledning att bli rädd.

Det är långt dit alternativt det kommer inte att inträffa – trodde nog de flesta av oss.

(Annat mixtrande med biologin, dna och gener känns betydligt farligare – tyckte kursledaren)


Har intelligens något med medvetande, introspektion eller visionärt tänkande att göra?

Frågan besvarades inte direkt.


Är AI något som vi bör frukta eller jubla över?

Följderna av att smarta robotar tar över många arbeten kan kännas skrämmande. Å andra sidan gör ju robotarna jobb som vi gärna överlåter och som en intelligent robot gör bättre än människor. ”Utvecklingen mot intelligenta robotar går vidare utan att vi kan göra något åt det” var ett påstående som vi reflekterade över. Varför är det så att utvecklingen går i riktningar som vi inte önskar? Vi hade inget riktigt bra svar.


Förbättrar AI livet? För vem i så fall?

Ja och nej. Se också ovan.


Det andra temat kommer vi inte ifrån i filosofiska samtal i dessa tider: Flyktinggsituationen.


Samma sak, den som önskar tips om radioprogram – här kommer två tips:

Filosofiska rummet är det ena

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/607829?programid=793&playepisode=607829


Ekots lördagsintervju med Jan Egeland som är han chef för det Norska Flyktingrådet,  en av dom största hjälporganisationerna i området kring Syrien, är det andra:  http://t.sr.se/1FDmn0P


Några frågeställningar:


Som sociala varelser – varför räds så många människor främlingar? De flyktingar som nu kommer till Europa är ju inte ute i några onda avsikter. De vill ha vår hjälp att komma ifrån en farlig situation hemma.


Hur motverkar vi på bästa sätt rädslan och aggressionerna mot flyktingarna?


Vilket ansvar har vi i Sverige för att hjälpa människor på flykt och städa upp efter krigssituationen i t ex Syrien?


Vi var överens om att det är vår mänskliga plikt, som princip, att hjälpa människor i nöd.

Sen kan hjälpen kännas oöverstiglig ibland. Det kan också ligga närmare till hands att hjälpa människor som vi kan identifiera oss med. Som uppskattar vår hjälp, som ganska snart kan bidra till egen försörjning, som bidrar till en mångfald vi uppskattar och till samhällsutvecklingen.

När människor som först deklarerar sin positiva syn på mångfald och flyktinghjälp backar, av olika skäl, känns det jobbigt.

Vi borde vara tacksamma för att människor söker sig till Sverige. De initiala kostnaderna och uppoffringarna kommer snart att övergå till en vinstsituation för samhället.

Det är en unik, historisk situation vi befinner oss i och som innebär ett prov för oss.

Men att använda ord som att samhället (Sverige) håller på att falla sönder är grovt överdrivet och används för att spä på rädslan.


De värderingar som människor från andra kulturer har med sig delar vi inte alltid. Men att arbeta för t ex jämställdhet, gröna värderingar, öppenhet och yttrandefrihet skall vi göra oavsett om vem som vill hävda motsatsen.


Nu är den första studiecirkeln Filosofiska tankar och samtal slut. Ett tack till alla deltagare för givande samtal.

Alla ville fortsätta till våren och vi bokade tre tillfällen: 1 februari, 7 mars och 4 april,

kl 18-19.45. Filosofiska rummet på Biblioteket. Synpunkter på teman noterades.

Det finns plats för ytterligare en deltagare.