Filosofiska samtal våren 2020

Här arbetade jag 1968, som amanuens på Pedagogiska Institutionen. Nu håller Filosofiska Institutionen till här.

Jag har nu varit samtalsledare sedan våren 2015 och skrivit kortare minnesanteckningar efter varje samtalstillfälle. Du kan ta del av dem på min hemsida; www.perjohanemtell.se

Kortrubriker på vad samtalen handlat om ser du här: 31 samtal. 15 samtal

Sök via menyn MÄNNISKA, MILJÖ OCH SAMHÄLLE på sidorna som heter Filosofiska samtal… i tabellen nederst.


Vårens samtal, fem måndagar kl 18-20.15 jämn vecka startar 3 februari. Vi håller till i Studiefrämjandets lokal, Barrsätragatan 25. Som regel fortsätter gruppen, 10-12 personer från föregående termin. Det kan alltid finnas plats för någon enstaka ny, i min eller Sven-Olofs grupp (onsdagar). Så här annonserar Studiefrämjandet:


Anmäl dig till en intressant studiecirkel med många intressanta samtal


FILOSOFISKA SAMTAL


Reflektera och diskutera utifrån olika teman.


Filosofiska samtal rör grundläggande frågor om människa, miljö och samhälle och meningen med allting.

Våra samtal syftar till ökad kunskap och förståelse, självkännedom och självinsikt.

Vi bedriver samtalen på ett reflekterande sätt, prövar argument och övar vårt kritiska tänkande.

Att lyssna med ett öppet sinnelag och låta alla få komma till tals är nödvändigt.Samarrangörer: Bibliotekets vänner i Sandviken och Studiefrämjandet.Anmäl intresse till Per-Johan Emtell tel: 070-643 61 19 eller per-johan.emtell@telia.com