Minnesanteckningar m5

Minnesanteckningar m5Trumph (T) har valts till USA president förra veckan. Det som många hade föreställt sig var omöjligt har inträffat. Svårt att komma förbi ämnet när vi inleder filosofigruppens femte och sista samtal.

Var och en fick bidra med en reflexion:


T har sänkt ribban för vad som kan sägas och släpper därmed loss negativa krafter i samhället

T har uttryckt så mycket motsägelser och i många stycken en politik som är omöjlig att föra. Hur skall han nu ta sig ur detta?

T var bara fokuserad på att bli vald till president. Ideologin är av troligen av underordnad betydelse för honom.

T har ridit på en missnöjesvåg, en protest mot etablissemanget. Hur kunde Hilary vara så politiskt oklok att slösa 30 miljoner kronor på sin dotters bröllop (sant eller inte vet man inte). Etablissemanget kan liknas vid adeln (läs Lena Anderssons artikel i DN) och de ofrälses missnöje med de högre stånden. Och T som kungen – som man kan tillåta det mesta.

Vår egen reaktion kan inte bli någon annan än - ”så här fungerar demokratin och så här är världen. Nu är det bara att förhålla sig till hur det har blivit”

Jag känner mig rädd. Vad skulle inte T kunna ställa till med i den globala säkerhetspolitiken. Han har kunskaper på svensk gymnasienivå. Och det är ju på området utrikespolitik som presidenten har den största makten.

Närmar vi oss slutet på en hyfsat fungerande demokrati era?

Maktbalansen mellan Kongress/Senat, President och Högsta domstol saknas nu när alla är republikaner. Farligt!

Om T själv saknar en ideoligisk kompass blir han farlig i händerna på maktsugna rådgivare. Den nya stabschefen han utsett har uttryckt mycket reaktionära åsikter


Andra timmen kom vi att ägna åt en gammal filosofisk fråga om ont och gott. Svåra begrepp att definiera. Det existerar bara i mänsklig kontext. Onda tankar föder ibland onda handlingar men vi kan knappast hjälpa att vi kan tänka ont ibland. Svarta fåglar kan flyga ovanför vårat huvud – det kan vi inte göra något åt. Men däremot kan vi hindra dom från att bygga bo i vårt hår.

Vi blir den vi görs till i vår uppväxt och erfarenheterna därifrån, i en relation och ett samspel. Man är varken ond eller god – det beror på den situation man ställs inför. Är kollektiva handlingar som följer av en ledares galenskap onda? Vilket ansvar och vilket val har den enskilda individen i ett sådant sammanhang? Pol Pot, Stalin och Hitler togs som exempel.

När grupper av människor striden med varandra – är inte det bara konsekvensen av vårt evolutionära arv (som varken kan betecknas som ont eller gott). Precis som vi knappast kan se vargen som ett ont djur för att den dödar långt fler djur än den behöver för egen föda.

För att fatta kloka beslut i valet mellan ont och gott är samtal välgörande och vägledande.


Vi ägnade också någon tid av kvällens samtal åt fortsättningen till våren. Så här tänkte jag som samtalsledare:


Filosoficirklar våren 2017


Under våren kommer en av filosoficirklarna att utgå från boken Sapiens, en kort historik över mänskligheten av Y N Harari. Boken beskriver utvecklingen av mänskligheten från den tid vi utvecklades som människoarten homo sapiens. Tre revolutioner eller utvecklingssprång har skett sedan dess; den kognitiva revolutionen, jordbruksrevolutionen och den vetenskapliga revolutionen.

Harari behandlar begrepp som imperier, religion, människans inbillade verkligheter, kapitalismens beroende av framtida vinster och begreppet tillväxt (med energi och kunskap som bränsle).

En skrämmande slutsats är att evolutionen som motor i den biologiska utvecklingen har fått ge utrymme för något vi kan kalla intelligent design; nu är det till viss del vi själva som har blivit skapare av varelser – t o m mänskliga.

Vart kommer våra drömmar om att skapa lycka, hälsa och långt (evigt) liv att leda oss?

Det är ett oskrivet blad, men frågan är om vi håller på att tappa kontrollen.


Det är måndagar, fem tillfällen under våren som gäller, med start 23 januari (?) Skulle den samtalsgruppen där jag är samtalsledare bli fulltecknad med 10 deltagare finns möjlighet att starta parallella grupper. Gruppen väljer då själv sin cirkelledare och inriktning av samtalen.


Hur tänker du själv?

Kan du tänka dig att vara samtalsledare?