Höghastighetståg - politiskt klavertramp

Spana in SJ´s tidtabeller Göteborg Stockholm och Malmö Stockholm


Fundera över hur mycket tid som sparas och hur mycket biljettpriserna kommer att öka.


Fundera också över vem som kommer att resa om satsningen på höghastighetståg verkligen (mot förmodan) blir av – ungefär år 2050.


Vid den tidpunkten har vi ju verkligen lärt oss att använda ny digital teknik. Teams, Zoom, Skype, Google Meet och allt vad de heter, kommer att kännas mer tidsenligt än att tillbringa tid i ett färdmedel som går så fort att vi inte hinner uppleva det roliga med att åka tåg och njuta av ett vackert landskap.


Projektet höghastighetståg känns lika malplacerat som att bygga ut våra flygplatser. Argumenten däremot är så självklara att det är minst sagt uppseendeväckande att t.o.m Miljöpartiet driver frågan.


  • Räls- och tåginvesteringar, 200 - 300 Miljarder, som staten lånar till, tränger undan andra betydligt mer angelägna investeringar. Inte minst när det gäller upprustning av nuvarande tåginfrastruktur.
  • Storstäder knyts ihop. Norra Sverige och landsbygden lämnas utanför
  • Biljettpriserna kommer att vara subventionerade av staten eftersom ingen kommer att vara beredd att betala de verkliga biljettpriserna. Slutsats: lyxresenärerna åker snålskjuts på gemene mans bekostnad.
  • Tågen kommer att bullra, förstöra mark, landskap och även stadsmiljöer.
  • Otroliga mängder betong och stål kommer att förbrukas.
  • Har projektet verkligen utretts ur miljökonsekvenssynpunkt?


Och slutligen – en omställning av samhället och vår livsstil som är absolut nödvändig – är då ökat resande ett steg mot ett resurssnålare samhälle?


Knappast!!!


Berätta för oss vad det här projektet är bra för. Jag tror att nästan alla skulle prioritera andra samhälleliga satsningar.