Tredje träffen

Minnesanteckningar från tredje träffen 2015-09-07.


Vi hade Yuval Hararis bok Sapiens som utgångspunkt för samtalet. Men innan vi inledde filosofi-diskussionerna fick alla frågan hur sommaren hade varit. Intressanta resor och upplevelser av samhällsklimatatet från andra hörn i världen blandades med stilla fäbodliv och att rehabiliteras från sjukdom.


Sapiens, med undertiteln En kort historik över mänskligheten, antyder hur splittrat ett sådant samtal kan bli. Vi talade om människovärde, meningen med livet, religiösa påhitt, vår benägenhet att fantisera och skapa myter som en del av vår mänskliga natur. Och hur vårt samhälle drivs av myten om tävling och konkurrens. Alla hade fascinerats av boken. Uttrycket ”Allt känns så rätt och självklart” ställdes mot ”Han (Hararai) är ganska kaxig i sina påståenden”.


Vi bestämde i alla fall att boken skulle vara utgångspunkten för samtalet även vid kommande träff, 5 oktober. Var och en av oss plockar ut ett avsnitt eller stycke som hen vill föra ett samtal kring. Notera en tydlig frågeställning och gör sidhänvisning. Mejla till Per-Johan före 25 september så sammanställer han frågeställningarna till en slags dagordning för nästa möte.


För egen del känner jag att det som jag vill tala om handlar om myterna som håller ihop vår civilisation och hur sårbara de är för samhällsordningen.


Väl mött alltså 5 oktober, samma tid och plats.


ps

på min fråga om ämnet filosofi och terapi och inledning av en psykoterapeut var alla positiva. Vi får se hur det kan ordnas praktiskt.

ds