Subsidiaritetsprincipen

Storregionerna - ett centralistiskt haveri!


Subsidiaritetsprincipen har jag alltid gillat och förespråkat i min politiska gärning, men ibland ser man inte skogen för alla träden. Jag har aldrig tidigare tänkt hur påtagligt det nya förslaget att dela in Sverige i ett mindre antal regioner strider just mot just den principen. Leif W Erixell uppmärksammade mig på detta i en artikel ”Storregionerna – ett centralistiskt haveri” (Dagens Samhälle nr 13 2016). där skriver han att det nya förslaget till regionindelning har perspektivet uppifrån och ned och att samhällsgemenskapen i stället borde byggas nerifrån och upp.

Skulle det folkomröstas om en ny regionindelning är jag fullständigt övertygad om resultatet:

Ett rungande nej!


Läs Erikxells artikel här!