Fjärde träffen

Minnesanteckningar från fjärde träffen 2015-10-05.


Dagordningen inför fjärde träffen gjorde jag utifrån deltagarnas önskemål och med utgångspunkt i Hararis bok Sapiens (komplexa frågeställningar men vi backar inte för att det är svårt): 


1. Varför tar religionen så stor plats i människors liv?


2. Varför är patriarkala samhällen långt vanligare är matriarkala?

     Harari ger själv inget tillfredställande svar.


3. Är det bra eller dåligt att nationalstaternas makt minskar till förmån för det "globala  imperiet"?


    Och en följdfråga till ovan


    Hur skall vi få styrningen av det globala imperiet att gagna människorna och allt levande och den känsliga balansen i ekosystemen?


På fråga 1 gavs det många svar, men också nya infallsvinklar, t ex

det tycks som om monoteistiska religioner ger upphov till mer stridigheter än polyteistiska.

Religiositet är mångfasseterad: förklarar världen; kan ge mening åt livet; fungerar som samlande kraft, på gott och ont; kan utgöra en bas för etiska värderingar. Vi tyckte alla att den andliga, mystiska, religiösa känslan är mer lättbegriplig än religionens förklaringar av världen. Idiotiska förklaringar ska bekämpas!


På fråga 2 sökte vi biologiska och evolutionära förklaringar. Hur mycket är könsroller sociala konstruktioner? Vi enades om att det handlar om biologi, evolution och kultur. Att könsrollerna är olika stördes vi nog inte så mycket av. Däremot det förtryck som kvinnor utsätts för. Våldtäkt som krigsmetod är vedervärdigt, men metoden kanske kan förklaras evolutionärt.

I moderna samhällen är kvinnor på väg fram – inte minst genom kunskapssamhället.


På fråga 3 hann vi inte längre än att vi kunde konstatera att det globala imperiet tar över mer och mer. På gott ibland (miljöfrågor, resursanvändning) och på ont ibland (matimperialism, ohållbar västerländsk livsstil, mångfald övergår till enfald).


Och styrningen av det ”globala imperiet” sker i hög grad i konsumismens och materialismens tecken. Hur vi skall få till en ”god” styrning utifrån de värderingar som vi har (typ lika värde, jämställdhet, respekt och solidaritet, utrota fattigdom, svält och förtryck) hann vi som sagt inte diskutera. Det kan också tyckas att frågeställningen är aningen naiv.


Nästa tillfälle, och sista: 9 november. Frågeställningar kommer mejlledes. Anmäl frånvaro!


ps Filosofi och terapi - det blir nog i föredragnings/samtalsform i slutet av februari. Publikt. ds