Minnesanteckningar 122

Minnesanteckningar 122, 7 mars


(gemensamt med grupp 2 - se där!)


Nästa tillfälle är den 4 april.