Filosofiska samtal våren 2017

Det finns mycket att argumentera om – vilket bilden visar med önskvärd tydlighet. Men nu är det inte argumentation vi ägnar oss åt i de filosofiska samtalen. Det är någonting helt annat.

Sedan våren 2015 har vi haft filosofiska samtal i lagom stora grupper. De flesta som varit med från början har velat fortsätta och det har kommit till nya intresserade. I vår startar vi igen i Bibliotetekts Vänners och Studiefrämjandets regi i två grupper. Per-Johan Emtell leder den ena, fem måndagar under våren med start 30 jan. Sven-Olof Ekman leder den andra med start onsdagen 25 januari.


Ingen av oss samtalsledare har någon filosofisk skolning och ämnena som kommer upp till samtal väljer gruppen i huvudsak själv. Vi har i tidigare samtal försökt hitta vad som karaktäriserar ett filosofiskt samtal. Här en kort sammanfattning:

Filosofiska samtal rör grundläggande frågor om människa, miljö och samhälle och meningen med allting.


Våra samtal syftar till ökad kunskap och förståelse, självkännedom och självinsikt.


Vi bedriver samtalen på ett reflekterande sätt, prövar argument och övar vårt kritiska tänkande.


Att lyssna med ett öppet sinnelag och låta alla få komma till tals är nödvändigt.

Det är fritt fram att anmäla sig. Hör av dig till Per-Johan,

per-johan.emtell@telia.com eller sms till 0706 436119. Om grupperna fylls blir det säkert fler chanser till hösten. Deltagandet är gratis men vi ser gärna att du är medlem i Bibliotekets Vänner (medlemsavgift 100 kr)