Filosofiska samtal våren 2019

Bibliotekets Vänner och Studiefrämjande är arrangörer. En viss annonsering sker på deras hemsidor. Två grupper finns för närvarande, 10 deltagare i den ena och 12 i den andra. Grupperna blev snabbt fyllda. I min grupp startade vi 21 januari och träffas varannan vecka, sammanlagt fem gånger  under våren.


Är du intresserad att delta, kontakta mig för att stå på väntelista till hösten.

Vid ett samtalstillfälle under våren 2015 enades vi om följande amatörmässiga definition av samtalen:


Filosofiska samtal rör grundläggande frågor om människa, miljö och samhälle och meningen med allting.


Våra samtal syftar till ökad kunskap och förståelse, självkännedom och självinsikt.


Vi bedriver samtalen på ett reflekterande sätt, prövar argument och övar vårt kritiska tänkande.


Att lyssna med ett öppet sinnelag och låta alla få komma till tals är nödvändigt.



Jag har nu varit samtalsledare sedan våren 2015 och har skrivit kortare minnesanteckningar efter varje gång. Det är många teman vi samtalat kring, en sammanställning över ämnen ser du här.

(Vill du läsa texten går du till menysidan MÄNNISKA, MILJÖ OCH SAMHÄLLE och därifrån till alla flikar som börja med ordet Filosofiska. Längst ner på varje sida som du kommer fram till innehåller länkar till minnesanteckningarna)




Deltagandet är gratis men vi ser gärna att du är medlem i Bibliotekets Vänner (medlemsavgift 100 kr)