Minnesanteckningar o3

Minnesanteckningar o3


En dumhetskultur håller på att breda ut sig. Populism i stället för visdom och visioner karaktäriserar många demokratier och dess ledare idag. Trumph, ledarna i Polen och Ungern är bra exempel liksom de främlingsfientliga och nationalistiska krafter som breder ut sig i hela Europa. Och tittar vi hur det är i Sverige så ses idag politiker som villebråd som journalister ska fälla snarare än representativt valda ledare som ska bidra till att forma ett gott samhälle. Och för politikerna själva är det viktigare att vinna val än att förverkliga sina samhällsvisioner. Varför har det blivit så? Finns det alternativa sätt att organisera samhällen som är bättre?


Några trender som är påtagliga som har bäring på ovanstående:

allt ska gå så fort

sociala medier stormar kring småsaker ochb ytligheter

det är inne att protestera och klaga

vinna eller försvinna/förlora är det förhärskande synsättet

amatörismens utbredning


Vi lyfte ända fram Churchills tes (som jag inte kan ordagrant) när han konstaterade att demokrati är ett riktigt uselt system men alla andra är ändå sämre.

Näringslivet lyckas ju ända få fram skickliga personer – kan man inte hitta någon sådan modell? Vi var tveksamma till om detta verkligen är sant.


Vi borde ha anledning att se Sverige som ett föregångsland; fria val utan fusk, hyfsat fungerande rättsstat, fri press och offentlighetsprincip, administrativ ordning med SOU, utredningar remissförfarande mm.  Men det gäller att ha ögonen på när korruption och missförhållanden breder ut sig.


Nästa ämne var Terese Johaug och dopinganklagelserna.

Vad skulle hända om man släppte fältet fritt, precis som man övergivit amatöridrott i OS och accepterat heltidsproffs. Mest synd om de utövande själva kom vi fram till; den vinner som är villig att förstöra sin hälsa och kropp.

Hur man ser på anklagelserna beror på om man är norrman eller svensk.

Reglerna måste vara tydliga, annars blir det svårt att vara konsekvent.

Det mörkas – vi måste ha mer fakta, från alla nivåer inom sporten/idrotten innan vi kan ta ställning.

Vem bryr sig – är detta en viktig fråga egentligen? För somliga ja för andra nej. Och för Johaug definitivt avgörande.


På slutet hann vi ta upp ett helt annat ämne: att vara snäll och begreppsförskjutningen. Mer accepterat idag att vara snäll än för ett antal år sedan. Vi vägde begreppet snäll mot andra egenskaper

empati

hänsynsfull

omtänksam

mesig

god

curlande


och konstaterade att vi hade olika värderingar av snäll.

Stefan Einhorn har utvecklat begreppet i en bok för några år sedan.

Vi funderade också på begreppet ur ett evolutionärt perspektiv. Frågan gick till kvinnorna i gruppen: värderar ni snällhet före macho (i betydelsen stor, stark, beskyddande, hög status).

Vi kunde inte dra några signifikanta slutsatser pga det låga antalet tillfrågade.


Vi ses om 14 dagar. Fundera gärna vidare om önskade teman på samtal.