Varför trillar polletten aldrig ner

Varför trillar polletten aldrig ner?

Johan Rockström uttrycker en oro över att polletten ännu inte trillat ner hos många (svenska) politiker. Han syftar på vår brist på beredskap att hantera klimatkrisen och andra globala hot mot planeten och mänskligheten.

 

Björn Wiman kommenterar detta i DN 4 mars 2018:Det finns för lite av civilisations- och tillväxtkritik, alltså en kritisk syn på vart våra samhällen tar vägen, i (den svenska) politiken. David Jonstad menar hur galen den sjuka heltidsnormen är. Han skriver om detta i Arbetarbladet 6 mars 2018:

Vilket parti vågar styra upp den ohämmade kapitalismen?


frågar sig Anders Wijkman, bilden, och Ulf Dahlsten i DN. Debatt 180429, och publicerad den 5 maj 2018.


Klicka på bilden och läs hela artikeln! ...eller kortversionen här

Jag instämmer till 100 % i inläggen ovan!             ........ men........


Nästa publicering av det här slaget måste bli av det mera positiva slaget.


Förresten - jämför med vad jag sa i P1´s Klarspråk 2001-12-07 (datumordning på förstasidan)