Skål ta mig fan!

Alkoholindustrin vänder sig nu allt mer mot Afrika, Asien och Latinamerika när andra marknader är mättade.

Handel förbrödrar och är bra för utvecklingsländer. Sägs det!

I det här fallet handlar det om cynisk exploatering.


Ta del av Ekots reportage 27 jan 2016.