Minnesanteckningar 121

Minnesanteckningar 121,

(vilket skall utläsas; grupp 1, studiecirkel nr 2, första träffen.)


Mycket av det vi diskuterat tidigare träffas återkommer i samhällsdebatten eller tänker vi vidare på efteråt. Ta gärna upp det som du funderar över till nya samtal så att vi alla känner att vi har gått till botten med ett ämne – någorlunda i alla fall.


Första ämnet för kvällen handlade om 

Vad är innebörden i och vad karaktäriserar ett filosofisk samtal?


Vi reflekterade alla innan vi tog till orda. En stor samstämmighet rådde; frågan ”varför” glöms ofta bort men är viktig. Insikt, lyhördhet öppenhet, tankeutbyte, vända och vrida, nya infallsvinklar, handlar om livet och livsbetingelser, förståelse, kärlek till kunskap  - var alla uttryck som användes.


Den andra fiolosofigruppen hade samma tema. Minnesantecknngarna därifrån är strukturerade utifrån Kiplings dikt: What and Why and When and How and Where and Who. Länk dit!


Den längsta tiden av kvällens samtal kom att ägnas åt frågeställningen nedan

Nätet, webben, internet, hemsidor, Google, Facebook – ja vi kan inkludera allt vi sysslar med från vår PC, Mac, surfplatta eller smarta telefon.

a) vilket pris får vi betala för ”gratis” ?   b) hur påverkar det oss och våra barn ?  c) skulle vi verkligen vilja vara utan tjänsterna och gå tillbaka till hur det var förr?


Ingen ville (naturligtvis) gå tillbaka till hur det var förr. Vi hade alla en positiv inställning, inte minst genom den omedelbara tillgången till kunskap, men vi kunde också konstatera att många negativa fenomen följer i digitaliseringens/internets spår;

social interaktion följer helt andra mönster än tidigare. Face to face har övergått till umgänge via facebook och spel. Beroenden skapas som kan vara svårt, särskilt för barn, att bryta sig ur. Spontan lek och rörelse hämmas hos många barn.

”Gratis” innebär att vi delar med oss av kunksap om vår person. Den informationen är en slags råvarutillgång som säljs vidare som vilken annan vara som helst – helt utanför vår vetskap och kontroll.


Samtalens sista tema var DN-artikels från i våras  ”Den postmoderna sanningsrelativismen leder oss ner i en antiintellektuell avgrund”. Uttryckt på mer begriplig svenska är det fråga om att vi måste sluta relativisera allt. I grunden måste det finnas några sanningar eller axiom, baserat på vetenskaplighet. Den intressanta frågan i sammanhanget är snarare:

Hur skall vi förhålla oss till det som vi uppfattar som ren humbug eller vidskeplighet?

Jag hoppas att vi får tillfälle att diskutera detta vidare.


Nästa träff, den 7/3 blir gemensam med grupp två, kl 17.45. Vi får besök av Lennart Jönsson, psykoterapeut, som har haft funderingar kring temat filosofi/terapi.

Du som själv har funderingar på det temat är välkommen att höra av dig till Per-Johan, Bo eller Linnéa som tillsammans med Lennart kommer att utgöra något slags panel som för samtalet framåt.