Första träffen, grupp 2

Minnesanteckningar, första samtalet i andra gruppen 2015-11-02


I keep six honest serving-men

(They taught me all I knew);

Their names are What and Why and When

And How and Where and Who.


I laget runt berättade deltagarna kort sin bakgrund (who we are) och vi gick igenom lite praktiskt (when, where). Jag poängterade vikten av att alla får komma till tals och vikten av att lyssna och reflektera (how) och att vi ibland måste få säga saker som inte är riktigt färdigtänkta.

På frågan what famlade vi lite men hade som utgångspunkt vid detta första samtal en frågeställning från en av deltagarna om migration, integration / assimilation. Fortsättningsvis avgör vi själva vilka ämnen som skall behandlas. Aktuella samhällsfrågor som vi dagligen konfronteras med ligger naturligtvis nära till hands, men andra frågeställningar kring värderingar, förlåtelse och religionens betydelse och mening har också sin plats.

Den svåraste av diktens frågor (Rydyard Kipling) är why. (Frågan varför ställs över huvud taget alldeles för sällans). Deltagarna reflekterade i någon minut och svarade sen laget runt varför man vill delta i filosofiska samtal. Svaren varierade: vill bli säkrare på vad filosofi egentligen är; vill lära mig lyssna; vill får tid att tänka efter; söker efter djupare frågeställningar är vardagligt skvaller; vill ifrågasätta min tendens att vara förstående – å ena sidan å andra sidan; med ökad ålder och mognad ökar också behovet att få möjlighet att ventilera djupare frågeställningar; verkar spännande; vill få struktur på tankarna.

I den frågeställning som dominerade första samtalet om  migration, integration / assimilation så kom vi in på rimliga krav på att försörja sig/göra sig anställningsbar.

Vilka värderingar skall vi acceptera,  och skall vi över huvud taget skall utgå från våra (svenska) värderingar i det samhälle som vi fortsättningsvis bygger tillsammans (det är väljarna som avgör!?). Det är ändå slående hur mycket gemensamt vi har med människor från andra länder – snarare är vilka skillnader som finns.

Risken att jämställdhetskampen svalnar eller backar. Styrs djurrättsfrågorna av ekonomi eller etik? Anpassningen till en global ekonomi.

I det ganska ostrukturerade samtalet måste vi lära oss att ta med oss saker som sägs så att vi får nya infallsvinklar i vårt sätt att tänka.

 

Till kommande teman kom olika förslag:

Värderingar, typiskt svenska!?, varifrån kommer värderingarna och hur hänger de ihop med samhällsklass.

Att förlåta, förstå, ha överensseende med. Vi och dom -tänkande.

Vad ligger bakom den samhällsfärändring som skett från uppbyggnaden av välfärdssamhället till de sista 30 årens raserande av densamma. Var det så vi ville att det skulle bli?

Energiförsörjningen. Vårt omättliga!? energibehov  kontra effekterna för klimat och natur.

Rädsla för förändringar. Vad ligger bakom rädslan? Kan vi vända den till något positivt?


Deltagarna delger sina tankar i mejl till Per-Johan och funderar också kring bok eller radioprogram (podradio) som vi kan ha som gemensam utgångspunkt för samtal. Vi träffas till andra samtalet den 18 januari kl 17.45.