Minnesanteckningar m2

Minnesanteckningar m2


Läs gärna igenom minnesanteckningarna från föregående tillfälle. Reagera på det jag skrivit och dela med dig av nya funderingar du har som inte kom fram vid senaste samtalet.


På P1 har man kört en ny serie som handlar om att bli pensionär och också allmänt om åldrande. Serien heter Pyramiden och behandlar åldrandet ur allehanda aspekter; vinboxen som snuttefilt, barnbarnen, ekonomin, hjärnans utveckling, mm mm. Eftersom flertalet av oss tillhör just 65+gruppen så är ämnet klart intressant och värt att vrida och vända på.


Samtalet just vid detta tillfälle kom att handla om äldre personer som vi känner (eller känner till) som vi beundrar och kanske vill efterlikna. Exemplen blev många; alltifrån svärmödrar, grannar och personer i vår omgivning till kända personer som Adenauer, Ingvar Carlsson och Amalteamannen.


Vilka egenskaper värderar vi hos dessa personer och fäster stor vikt vid?


vi för så kloka samtal tillsammans

fysiskt rörlig

erfarenhet, klokskap och visdom

har energin kvar och delar med sig av den

fortfarande stor nyfikenhet på livet

är beredd att tänka nytt och tänka om

social och öppen


En annan frågeställning handlade om våra drömmar.

Hur långt tänker vi i förväg om vart vi är på väg i livet?

Är det slump och tillfälligheter som styr våra liv eller har vi utstakade tydliga planer?

Hur viktiga är drömmandet och vilken betydelse har det för oss om dom blir uppfyllda?

Det är kanske så att tankar ligger och gror och ger oss en beredskap så att vi på sätt och vis är förberedda när möjligheterna dyker upp!


Vi kom också att diskutera vikten av mening och vad t ex mening med ett (löne)arbete är.

Kan lönearbete som i huvudsak görs i försörjningssyfte vara meningsfullt? Krävs det inte något mer? Vad är egentligen meningen med att delta i krig eller arbeta med att tillverka krimskrams (något som egentligen inte behövs). Invändningen kom att att det som går att sälja behövs.

(detta kan definitivt bli ett kommande tema).


B hade lånat en bok om Filosofi. Han lovade att ta upp något tema därifrån vid kommande tillfällen.

M har föreslagit diskussion om tankar kring tur, otur och slump. I ett program från Filosofiska rummet i P1 har temat behandlats. Vi lyssnar på utvalda delar av programmet vid kommande tillfälle och diskuterar vidare.


Vi ses om 14 dagar. Hör av er om frånvaro.