Minnesanteckningar o1

Minnesanteckningar o1

(vilket skall utläsas; onsdagsgruppen, första träffen.)


Alla hade deltagit tidigare i olika cirklar. Vi blev denna gång en mindre grupp av olika skäl. Samtalen blev spontana och mindre strukturerade, men bra och givande ändå, präglade av öppenhet och förtroende.

 

Var och en gav ändå uttryck för olika ämnen som man ville ha upp på bordet;

människans sanna natur

flyktingsituationen

vi (sapiens) vill alltid ha mer av allt och vill alltid förbättra oss och sätta rekord – varför nöjer vi oss inte när vi kommit till en nivå där vi har det bra?

mer förnuft och vetenskaplighet kan få människor att öppna sig i stället för det ständiga fokuset på känslor

vad är det som skapar eller ligger bakom förändring

 

Några spontana tankar kring ämnena kom fram direkt:

vi drivs av missnöje, vore intressant att diskutera vad som är hönan och ägget - är det  individernas förändringen som leder till gruppen/kollektivets/samhällets förändring eller tvärtom. ”Det är väl inget fel på strävan att få det bättre hela tiden” - sen är det fråga om innebörden i bättre. Vi kunde i alla fall konstatera många exempel på att samhällsförändringen under vår livstid lett till både sånt vi gillar och eftersträvar och motsatsen.


Vi ses om fjorton dagar, 5/10. Hör av er om frånvaro eller om ni tillfälligt byter till måndagsgruppen, 3/10.